Contact us

Madhukar Nayat President 7568906292

Aaryan Mittal Vice President 8209183605

Manvi Punjabi Vice President 7976975639

Cultural And Creative


Srishti Daga 9784504900

Raghav Agarwal 8290312644

Ananya Kaushik 9119350906

Anjli Bhagtani 9352497757

Prerak Vaid 9413335443

Technical


Lakshay Lakhotia 7357263333

Mahee Sarawgi 7877790199

Admin


Madhukar Nayat 7568906292

Umair Haaris 9664088868

Manvi Punjabi 7976975639

Public Relation


Sameer Singh Chouhan 9829012066

Aaryan Mittal 8209183605

Bhagya Mathur 9799910444

Marketing


Aaryan Mittal 8209183605

Lakshay Lakhotia 7357263333

Discipline


Harsh Choudhary 8441898208

Aryaki Haritwal 8890384840

Editorial


Anushree Sharma 8058514192

Dushyant Pareek 8302776583

Media And Social Media


Mahee Sarawgi 7877790199

Manvi Punjabi 7976975639

registration


Madhukar Nayat 7568906292

Srishti Daga 9784504900

Manvi Punjabi 7976975639

Resources


Raj Dhyawna 9351460024

Keerthi Shawal 9694161333

Hospitality


Kushagra Bhargava 9461522324

Bhagya Mathur 9799910444

Transportation


Dushyant Pareek 8302776583

Umair Haaris 9664088868

Photography


Naman Jaitly 8619561727

Kushargra Bhargava 9461522324

Lights And Sounds


Naman Jaitly 8619561727

Accomodation


Tushar M. Kuruvilla 9672378102

Prachi Sahu 9460389330

Refreshments


Tushar M. Kuruvilla 9672378102

Sameer Singh Chouhan 9829012066

Emcees


Madhukar Nayat 7568906292

Anushree Sharma 8058514192